Notariusz jest oficjalnym świadkiem tego, że ktoś podpisuje dokument dobrowolnie i z własnej woli. "Swobodnie i dobrowolnie" jest jednym z tych zwrotów, które ludzie używają bez rzeczywistego rozważenia znaczenia. Wyrażenie to było w użyciu tak długo, że każdy myśli, że wie, co...