8 marca 2021 Udostępnij

Czy pracownicy mogą uzyskać odszkodowanie z tytułu zespołu cieśni nadgarstka?

Każdego roku wielu pracowników doznaje urazów związanych z powtarzającym się stresem, takich jak zespół cieśni nadgarstka i zapalenie ścięgien, zwłaszcza ci, którzy regularnie pracują przy komputerze. Urazy te mogą być bardzo bolesne i utrudniać lub uniemożliwiać wykonywanie pracy.

Co prawo mówi o tego typu urazach?

Zespół cieśni nadgarstka rozwija się, gdy osoba wykonuje powtarzające się czynności z udziałem ramion lub dłoni przez dłuższy czas w sposób regularny. Przykładami takich powtarzających się czynności może być podnoszenie, pisanie na klawiaturze, przenoszenie papierów lub przenoszenie innych małych przedmiotów.

Zespół cieśni nadgarstka i inne urazy związane z powtarzającymi się czynnościami mogą kwalifikować się do uzyskania świadczeń ubezpieczenia pracowniczego, jeżeli powstały w trakcie zatrudnienia. Jeżeli pracownik doznał urazu podczas wykonywania przydzielonych obowiązków służbowych w godzinach pracy, uraz ten jest prawdopodobnie objęty systemem ubezpieczeń pracowniczych.

System ubezpieczeń pracowniczych zapewnia pokrycie kosztów leczenia i utraconych zarobków dla pracowników, którzy doznali urazów lub chorób związanych z pracą. Pracownik musi udowodnić, że jego praca spowodowała lub pogłębiła uraz lub chorobę.

Nawet jeśli Twoje roszczenie zostanie zatwierdzone, firma ubezpieczeniowa może sprzeciwić się zapłaceniu pewnych rachunków medycznych lub okresowi trwania tymczasowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Firma ubezpieczeniowa może również całkowicie odrzucić Państwa roszczenie. Może ona twierdzić, że Państwa praca nie była przyczyną Państwa stanu zdrowia lub nie wiązała się z powtarzającymi się ruchami. Z tych powodów ważne jest, aby mieć po swojej stronie adwokata, który pomoże walczyć o należne odszkodowanie.

Kiedy należy zgłosić uraz do ubezpieczyciela pracy?

Powinieneś natychmiast zgłosić swoją chorobę pracodawcy, przełożonemu lub przedstawicielowi pracodawcy. Nie zgłoszenie urazu w ciągu 30 dni od wypadku może spowodować, że Twoje roszczenie o zasiłek zostanie odrzucone.

W przypadku urazów związanych z powtarzającym się stresem, powinieneś zgłosić uraz w momencie, gdy lekarz powiąże twój stan z wykonywaną pracą. Wypełnij wymagane dokumenty i złóż je do odpowiedniej organizacji w celu rozpatrzenia. Podaj konkretne informacje na swoich dokumentach, aby powiązać uraz z pracą.

Objawy i ryzyko związane z zespołem cieśni kanału nadgarstka

Osoby cierpiące na zespół cieśni nadgarstka mogą mieć trudności z wykonywaniem rutynowych zadań w pracy. Mogą u nich wystąpić niektóre lub wszystkie z poniższych objawów:

  • Mrowienie lub ból w palcach
  • Częste upuszczanie rzeczy
  • Problemy ze snem spowodowane bólem nadgarstka i dłoni
  • Dłonie zasypiają
  • Ból i pieczenie, które przemieszcza się w górę ramienia
  • Słabość mięśni dłoni.

Nieleczony zespół cieśni nadgarstka może prowadzić do trwałej niepełnosprawności.

Filip Król

Redakcja adwokatulasiuk.pl