16 marca 2021 Udostępnij

Czy mogę otrzymać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, jeśli jestem winny?

Urazy w miejscu pracy mogą być spowodowane przez różne działania, czasami przez samego poszkodowanego. Poszkodowani pracownicy mogą myśleć, że nie mogą otrzymać świadczeń pracowniczych jeżeli to oni spowodowali wypadek. Jednakże, może to nie być prawdą.

Ubezpieczenie pracownicze jest systemem "No-Fault" (bez winy)

Zanim system ubezpieczeń pracowniczych został ustanowiony, pracownicy, którzy zostali poszkodowani w pracy i chcieli otrzymać odszkodowanie za swoje obrażenia, musieli pozywać swoich pracodawców. Jednakże, stwarzało to niezrównoważoną sytuację i pracownicy obawiali się, że stracą pracę, jeśli podejmą kroki prawne przeciwko swojemu pracodawcy. System odszkodowań dla pracowników został stworzony w celu zapewnienia leczenia i innych świadczeń dla poszkodowanych pracowników. W zamian za to, pracownicy zrzekli się prawa do pozwania pracodawcy.

Świadczenie pracownicze jest uważane za system bez winy, ponieważ generalnie nie ma znaczenia kto jest winny urazu, aby zakwalifikować się do otrzymania świadczeń. Kwestia tego kto ponosi winę za wypadek nie jest zazwyczaj istotna przy rozpatrywaniu kwalifikacji pracownika do otrzymania świadczeń pracowniczych.

Aby otrzymać świadczenia workers' compensation, poszkodowany musi spełnić pewne wymagania. Musi on wykazać, że uraz lub choroba powstała w związku z zatrudnieniem, co oznacza, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem w pracy a powstałym urazem. Dodatkowo, pracownik musi wykazać, że wypadek miał miejsce podczas wykonywania pracy w miejscu, gdzie pracownik wypełniał swoje obowiązki zawodowe.

Świadczenia mogą być wypłacane za następujące rodzaje urazów:

  • Urazy związane z wypadkiem
  • Pogorszenie się wcześniej istniejącego stanu zdrowia
  • Choroba zawodowa lub schorzenie

Rodzaje urazów, które nie są objęte ubezpieczeniem

Mimo, że system świadczeń pracowniczych jest systemem bez winy, istnieją pewne urazy, które nie są objęte tym systemem, nawet jeżeli wystąpiły w czasie pracy. Niektóre z nich są wyłączone:

  • Zabawy konne - Jeżeli doznałeś obrażeń podczas uczestnictwa w zabawach konnych w miejscu pracy, obrażenia te mogą nie podlegać odszkodowaniu, ponieważ czyn ten nie może być uznany za wynikający z przebiegu zatrudnienia. Jednakże, jeśli zostałeś poszkodowany w wyniku zabawy lub żartu innej osoby, Twój uraz może podlegać odszkodowaniu.
  • Bójka - Świadczenia są przeznaczone dla urazów związanych z pracą. Jeśli Twoje przewinienie jest znacznie wykraczające poza zakres wykonywanej pracy, Twój uraz może nie być objęty odszkodowaniem. Jeśli biłeś się ze współpracownikiem i doznałeś obrażeń podczas bójki, obrażenia te prawdopodobnie nie podlegają odszkodowaniu.
  • Jazda do lub z pracy - Obrażenia powstałe podczas jazdy do lub z pracy zazwyczaj nie podlegają odszkodowaniu zgodnie z zasadą "przychodzenia i odchodzenia". Jednakże, jeśli doznałeś urazu na parkingu swojego pracodawcy, uraz ten może podlegać odszkodowaniu. Dodatkowo, jeżeli pracodawca zapewnił Ci transport lub jesteś w trakcie załatwiania spraw dla swojego szefa, obrażenia mogą być zrekompensowane.
  • Obrażenia podczas przerw na odpoczynek - Obrażenia, które wystąpiły podczas zaplanowanych przerw na odpoczynek lub podczas lunchu zazwyczaj nie podlegają odszkodowaniu.
  • Choroby psychiczne lub emocjonalne - prawo workers compensation obejmuje tylko choroby psychiczne lub emocjonalne, które wynikają z urazu fizycznego, np. gdy osoba cierpi na amputację, a następnie rozwija się u niej depresja związana z tą stratą.

Ponieważ ten obszar prawa jest skomplikowany, ważne jest aby przedyskutować swoje roszczenie z doświadczonym prawnikiem, który może określić czy twój uraz jest kompensowalny.

Jeśli doznałeś obrażeń w pracy i uważasz, że to Ty jesteś winny swoim obrażeniom, sam ten fakt może nie dyskwalifikować Cię do otrzymania świadczeń pracowniczych.

Bartosz Kaczmarek

Redakcja adwokatulasiuk.pl