23 marca 2021 Udostępnij

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniu od nieubezpieczonych kierowców?

Według danych Insurance Research Council, około jeden na ośmiu kierowców w Stanach Zjednoczonych, czyli 12,6 procent, jest nieubezpieczony lub nie posiada odpowiedniego ubezpieczenia, które pokryłoby szkody powstałe w wyniku wypadku samochodowego.

Poważne wypadki samochodowe spowodowane przez nieubezpieczonych kierowców mogą być ryzykowne dla ubezpieczonych kierowców, ponieważ firmy ubezpieczeniowe często niechętnie rekompensują tego typu roszczenia. Utrudnia to pokrycie kosztów naprawy pojazdu, wydatków medycznych i utraconych dochodów.

Jeżeli doznali Państwo obrażeń w wypadku spowodowanym przez nieubezpieczonego lub niedoubezpieczonego kierowcę, powinni Państwo niezwłocznie skontaktować się z renomowanym adwokatem ubezpieczeniowym, który pomoże Państwu określić możliwości odzyskania odszkodowania, na które Państwo zasługują.

Wymagania dotyczące ubezpieczenia samochodowego

Wszyscy kierowcy są zobowiązani do wykazania się odpowiedzialnością finansową poprzez posiadanie dwóch rodzajów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej:

 • $15,000 za osobę i $30,000 za wypadek na pokrycie obrażeń ciała: To płaci za obrażenia cielesne innych osób, które zostały poszkodowane w wypadku samochodowym spowodowanym przez winnego kierowcę.
 • $10,000 na wypadek pokrycia szkód majątkowych: To chroni kierowcę przed szkodami, które on lub ona może spowodować w innych pojazdach lub mieniu podczas wypadku samochodowego.

Kierowcy, którzy nie wykupili minimalnego wymaganego ubezpieczenia są uważani za nieubezpieczonych kierowców. Mogą oni spotkać się z surowymi karami, jeśli zostaną złapani na prowadzeniu pojazdu, w tym:

 • zawieszenie prawa jazdy na okres od 3 do 12 miesięcy
 • Zawieszenie tablic rejestracyjnych na okres od 3 do 12 miesięcy
 • $500 do $1000 grzywny

Ubezpieczenie od nieubezpieczonych kierowców (Uninsured Motorist Coverage)

Firmy ubezpieczeniowe są prawnie zobowiązane do zapewnienia Państwu opcji zakupu ubezpieczenia od nieubezpieczonych kierowców (UM) oraz nieubezpieczonych kierowców (UIM) wraz z polisą ubezpieczeniową. Oferta ta musi być sporządzona na piśmie i powinna jasno określać limity polisy, które Państwo wykupują, zgodnie z A.R.S. § 20-259-.01.

Ubezpieczenie UM jest dodatkowym pokryciem, które można wykupić, aby chronić siebie i pasażerów pojazdu za wszelkie szkody poniesione podczas wypadku z udziałem nieubezpieczonego kierowcy. Ten rodzaj ubezpieczenia zapobiega płaceniu z własnej kieszeni za szkody, takie jak uszkodzenie pojazdu i koszty leczenia.

Prawo dotyczące ubezpieczenia pojazdów zapobiega również podnoszeniu przez ubezpieczycieli stawki składki ubezpieczeniowej, jeżeli złożysz wniosek o świadczenia UM lub UIM po wypadku spowodowanym przez innego kierowcę, zgodnie z A.R.S. § 20-263.

Istnieją trzy rodzaje pokrycia UM, które firmy ubezpieczeniowe muszą zapewnić Ci możliwość zakupu:

Ubezpieczony kierowca, który doznał obrażeń ciała (Underinsured Motorist Bodily Injury Coverage)

Underinsured Motorist Bodily Injury (UMBI) ma na celu pokrycie Ciebie i pasażerów Twojego pojazdu przed jakimikolwiek obrażeniami ciała, które wystąpią podczas wypadku spowodowanego przez nieubezpieczonego kierowcę.

Ten rodzaj pokrycia zrekompensuje koszty leczenia do wysokości limitów wykupionych w polisie. Jeśli zdecydujesz się wykupić ubezpieczenie UMBI, Twój ubezpieczyciel powinien zrekompensować Ci

 • Wydatki medyczne
 • Utratę dochodu
 • Ból i cierpienie
 • Koszty pogrzebu

Ubezpieczenie od szkód majątkowych nieubezpieczonego kierowcy

Ubezpieczenie od szkód majątkowych spowodowanych przez nieubezpieczonego kierowcę ma zastosowanie, gdy nieubezpieczony kierowca zostanie uznany za winnego wypadku. Ten rodzaj ubezpieczenia zrekompensuje Ci szkody wyrządzone w Twoim pojeździe podczas wypadku.

Pokrycie dla nieubezpieczonego kierowcy

Ubezpieczenie UIM jest kupowane razem z ubezpieczeniem UM w polisie ubezpieczeniowej i ma takie same ograniczenia co do kwoty odszkodowania.

Aby odzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia UIM, muszą być spełnione dwa warunki dla Twojego roszczenia:

 1. Twoje szkody muszą być wyższe niż limity w polisie ubezpieczeniowej winnego kierowcy.
 2. Musisz mieć wykupione większe pokrycie UIM niż limity ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej strony winnej.

Ubezpieczenie UIM ma za zadanie zrekompensować Państwu to, czego nie pokrywa ubezpieczenie sprawcy wypadku. Na przykład, jeśli wykupili Państwo ubezpieczenie UIM na kwotę $30,000, a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku wynosi $20,000, będą Państwo uprawnieni do odzyskania $10,000 z ubezpieczenia UIM.

Jednakże, jeżeli wykupili Państwo pokrycie UIM w wysokości $15,000, a winny kierowca posiada tylko $15,000 ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, nie mogą Państwo odzyskać żadnego nadwyżkowego odszkodowania, ponieważ nie posiadają Państwo wyższej kwoty ubezpieczenia UIM.

Przedawnienie roszczeń z tytułu nieubezpieczonego automobilisty

W przypadku roszczeń UM, musisz dostarczyć roszczenie na piśmie do ubezpieczyciela w ciągu trzech lat od:

 • Najwcześniejszej daty, kiedy dowiedziałeś się, że kierowca będący sprawcą wypadku był nieubezpieczony
 • Dacie, kiedy wiedziałeś lub powinieneś byłeś wiedzieć, że ubezpieczyciel winnego kierowcy odmówił ubezpieczenia
 • daty, kiedy dowiedziałeś się lub powinieneś byłeś się dowiedzieć o niewypłacalności ubezpieczyciela winnego kierowcy.

W przypadku roszczeń UIM, musisz zgłosić roszczenie na piśmie w ciągu trzech lat od daty wniesienia roszczenia przeciwko winnemu kierowcy lub od daty, w której dowiedziałeś się lub powinieneś byłeś się dowiedzieć, że winny kierowca nie posiadał wystarczającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć ugody z ubezpieczycielem, musisz poprosić o arbitraż lub złożyć pozew sądowy zgodnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej w ciągu trzech lat od dostarczenia pisemnego zawiadomienia o roszczeniu UM lub UIM.

Mimo, że mogłeś wykupić pokrycie UM w swojej polisie ubezpieczeniowej, nie gwarantuje to, że twój ubezpieczyciel zgodzi się pokryć twoje roszczenie.

Nie wahaj się skontaktować z doświadczonym adwokatem od wypadków samochodowych, kiedy odkryjesz, że kierowca, który spowodował wypadek nie posiada ubezpieczenia, które pokryłoby Twoje obrażenia i straty.

Jan Sadowski

Redakcja adwokatulasiuk.pl