10 marca 2021 Udostępnij

Notarialne poświadczanie ostatniej woli i testamentu

Testamenty są bardzo wrażliwymi dokumentami probacyjnymi, które określają, w jaki sposób majątek danej osoby zostanie podzielony po jej śmierci. Osoba sporządzająca testament nazywana jest "testatorem" w przypadku mężczyzn i "testatrix" w przypadku kobiet.


Niektóre stany odradzają początkującym notariuszom notarialne podpisywanie testamentów, chyba że notariusze ci posiadają odpowiednią wiedzę na temat tej praktyki. Wielu notariuszy, którzy stykają się z testamentami, robi to w ramach swojego zawodu, na przykład jako asystent prawny lub pracownik kancelarii prawnej, która zajmuje się testamentami i innymi dokumentami związanymi z planowaniem majątku. Testamenty takie są sporządzane przez adwokatów z określonymi instrukcjami i wydrukowanymi wcześniej aktami notarialnymi, które notariusz musi wypełnić.

Problemy mogą pojawić się, gdy klient przedstawia notariuszowi samodzielnie przygotowany testament, a klient polega na notariuszu w kwestii określenia właściwego poświadczenia notarialnego. W takich przypadkach, bystry notariusz powinien odmówić dokonania czynności notarialnej i doradzić danej osobie, aby skontaktowała się z prawnikiem w celu uzyskania porady. Można również zasugerować, że inwestycja w dobrego adwokata zapobiegnie problemom związanym z kwestionowaniem testamentów lub odrzucaniem testamentów w sądzie probacyjnym z powodu niechlujnych procedur wykonawczych.

Przepisy dotyczące właściwego wykonania testamentów różnią się znacznie w zależności od stanu. W stanach takich jak Nowy Jork i Karolina Północna, wola nie musi być notarialnie przyjęta do probacji w sądach. Jednak adwokaci w tych stanach zalecają sporządzanie "testamentów samosprawdzających", aby przyspieszyć postępowanie probacyjne. Testament samosprawdzający się" to taki, w którym spadkodawca i bezinteresowni świadkowie przysięgają w oświadczeniu złożonym przed notariuszem, że spadkodawca jest w pełni świadomy tego, co podpisuje i że bezinteresowni świadkowie byli świadkami podpisania testamentu przez spadkodawcę. W tych stanach, sąd zaakceptuje "testamenty samozwańcze" bez konieczności kontaktowania się ze świadkami, którzy byli świadkami podpisania testamentu przez spadkodawcę. W przypadku braku testamentu self-proving, konieczne będzie odnalezienie oryginalnych świadków, aby "udowodnić", że był świadkiem podpisania testamentu, co może być trudne i czasochłonne dla spadkobierców.

W Kalifornii, testament wymaga jedynie podpisów dwóch bezinteresownych świadków, którzy są świadkami podpisania testamentu przez spadkodawcę i nie musi być potwierdzony notarialnie, aby był ważny. W niektórych stanach, takich jak Teksas, testament holograficzny (napisany w całości własnoręcznie przez spadkodawcę) jest uznawany za ważny. Byłoby zatem rozsądne, aby notariusz w tych stanach praktykował odmowę notarialnego poświadczenia testamentów własnoręcznych i odsyłał klientów z takimi prośbami do adwokata.

Podsumowując, notariusze powinni zachować ostrożność przy notarialnym poświadczaniu testamentów. Ze względu na brak zrozumienia i staranności, niewłaściwie sporządzony testament, który jest notarialnie poświadczony, może zostać uznany za nieważny. Jeśli nie czujesz się komfortowo przy notarialnym poświadczaniu testamentu, nie powinieneś tego robić. Jeśli masz pytania, grzecznie poproś klienta o nazwisko, adres i numer telefonu prawnika, który sporządził testament.

Ostatnia uwaga: przy dokonywaniu czynności notarialnych należy zawsze przestrzegać zasad prawidłowej notarialności, żądając fizycznej obecności osoby podpisującej, właściwie ją identyfikując i upewniając się, że osoba podpisująca jest kompetentna i w pełni rozumie, co jest podpisywane.

Bartosz Kaczmarek

Redakcja adwokatulasiuk.pl