Co do zasady każda umowa może być sporządzona notarialnie, ponieważ taka forma umowy oznacza założenie, że wszystko w jej zapisach jest zgodne z prawem. Daje to potężną siłę umowie, kiedy na przykład dochodzi do rozprawy sądowej o ustalenie stanu faktycznego. W praktyce nie ma...

Gdy notariusz dokonuje czynności notarialnych, przyczynia się do powstania dokumentów urzędowych, nic więc dziwnego, że wywołują one bardzo konkretne skutki prawne dotykające nie tylko podmioty wspomnianych czynności, ale i osoby trzecie. Notariusz jest osobą, od której oczekuje...