Część klientów kancelarii notarialnych jest zdziwiona, że po zakończeniu czynności nie otrzymuje oryginału aktu notarialnego. Informacja odnośnie tej kwestii pojawia się już w trakcie odczytywania aktu notarialnego, ale wiele osób nie zwraca na nią uwagi, gdyż jest długa i...

Gdy sięgniemy po kodeks cywilny, możemy być zaskoczeni. Okazuje się, że wcale nie definiuje on tego, czym jest akt notarialny, a przy tym nie wspomina o jego formach. Owszem, w dziale III odnajdziemy zapisy o formach czynności prawnych, akt notarialny pojawia się w nim jednak jako inna...