• banner

 

Anwalt im Büro

Kancelaria adwokacka w Siedlcach adwokat Marek Ułasiuk


Szanowni Państwo!

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Siedlcach. Prowadzona przeze mnie od 6 listopada 2003 roku Kancelaria Adwokacka oferuje swoim Klientom szeroki zakres usług prawniczych, w szczególności w zakresie:

– prawa karnego (w tym: pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom podejrzanym, oskarżonym, zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym),

– prawa wykroczeń,

– prawa karnego wykonawczego (w tym: składania wniosków o odroczenia i przerwy w odbywaniu kary oraz wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienia),

– postępowania w sprawach dotyczących osób nieletnich,

– dochodzenia odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych (w szczególności: z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce lekarskiej),

– prawa rodzinnego (w tym: rozwodów, separacji, podziału majątku wspólnego małżonków),

– prawa spadkowego (w tym: nabycia i działu spadku),

– prawa cywilnego.